Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. balandžio 8 d., šeštadienį, – Atsinaujinimo diena „Dabarties ir ateities Bažnyčia“

Paskelbta: 2017-03-09


12.00 val. I konferencija „Dabarties Bažnyčia“. Prelegentas Vytauto Didžiojo universiteto KTF doc. dr. Benas Ulevičius (konferencijų salėje).
Po I konferencijos darbas grupėse.
14.00 val. Agapė (suneštinės vaišės).
15.00 val. II konferencija „Ateities Bažnyčia“. Prelegentas Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM) vyr. lektorius, doc. dr. Vincentas Vobolevičius.
Po II konferencijos darbas grupėse.
17.30 val. Atgailos pamaldos.
18.00 val. Eucharistijos šventimas (bazilikoje).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021