Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijos institucijos kviečia

Paskelbta: 2017-08-31


PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA Dvasios vadas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904. Sekretorė Julita Varanauskienė, tel. 8615377746

KATECHETIKOS METODINIS CENTRAS Dvasios vadovas mons. V. Grigaravičius, vad. Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014

Tikybos mokytojų ir katechetų veikla - Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS. ĮKRIŠČIONINIMO SAKRAMENTAI Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui - kun. Virgilijus Dudonis, tel. 8 642 74 479

Tėvų katechezė - ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433, mons. Vytautas Grigaravičius Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui – kun. Virgilijus Dudonis, tel. 8 642 74 479

Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokytojos Virginija Juodpusienė, tel.8 655 62 679; Vilma Tamošauskytė, tel. 8 615 74 481, mons. V. Grigaravičius

Alfa kursai - tik. mokyt. Gabrielius Velička tel. 8 608 18 938

Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui - mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904

KARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA

Parapijos Caritas – Jūratė Matikovienė, tel.8 676 38 333, kun. Virgilijus Dudonis

Pagalbos namuose tarnyba - Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333

Caritas valgykla - Rita Veličkienė, tel. 8 615 15 890, mons. V. Grigaravičius

Parapijos socialinės pagalbos centras - Paulė Laurinaitytė, tel. 8 645 04 240

Žaliakalnio vaikų ir dienos centras - ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. Julius Grigonis

ŠEIMŲ SIELOVADA

Parapijos šeimų bendruomenė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100, mons. Vytautas Grigaravičius

Jaunų šeimų ratelis - ses. Ramutė Budvytytė, tel. 8 687 88 223, diak. Benas Ulevičius

JAUNIMO SIELOVADA

Damijono maldos grupė - Jonas Tamulis, tel. 8 644 84 282 Tibiriados broliai

KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA

Adoruotojų prie Švč. Sakramento grupė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, mons. Vytautas Grigaravičius

Biblijos studija ir Šv. Rašto skaitovų grupė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106, kun. Virgilijus Dudonis

Gyvojo Rožinio grupė - Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, kun. Julius Grigonis

Šiluvos Švč. M. Marijos draugija - Ada Azaravičienė, tel. 8 614 10 773, kun. Virgilijus Dudonis

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ - Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151, kun. Virgilijus Dudonis

LITURGINIS GIEDOJIMAS

Sumos choras „In Vivo Dei“- Ramūnas Baranauskas, tel. 8 609 72 190 , seniūnė Eglė Daunoravičiūtė, tel.863973394 , kun. Julius Grigonis

„Prisikėlimo“ choras - Vitas Grudzinskas. Seniūnė - Lina, tel.: 8 37 22 76 08; 8 618 39 860

Senjorių choras „Pastoralės giesmė“, - Nijolė Jautakienė, tel. 860305493

ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE

Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ - mons. Vytautas Grigaravičius, past. tarybos nariai: Germanas Balkus, Jūratė Matikovienė, Vitas Lendraitis, Vilius Misevičius, Nerijus Strikulys

Internetinė svetainė www.prisikelimas.lt - parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 22 92 22

Sielovada pranciškonių vienuolyne - mons. Vytautas Grigaravičius

Ministrantai - kun. Virgilijus Dudonis

Sekmadienio popietės – mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021