Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienį, 14.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiose melsimės už J.E. Lietuvos Respublikos prezidento, „Gerumo ąžuolo“ garbės nario Valdo Adamkaus šeimą bei sambūrio „Gerumo ąžuolas“ narius

Paskelbta: 2017-10-16
Prisiminsime kaip šioje, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje, 1937 - 1939 metais šv. Mišių metu prie altoriaus patarnaudavo  būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas.
Šv. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas  Virbalas SJ, koncelebruoja parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius,  kun. Virgilijus Dudonis.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021