Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. lapkričio 26 d., sekmadienį,– KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

Paskelbta: 2017-11-13

11.00 val. šv. Mišios Šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos, vargonininkų, globėjos, šventės proga. Melsimės už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus, giedotojus bei jų vadovus


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021