Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Džiugių ir palaimintų šv. Kalėdų bei Naujųjų 2018-ųjų Viešpaties metų!

Paskelbta: 2017-12-22

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms (Laiškas Titui 2, 11)

Gerbiamieji,

Šventų Kalėdų slėpinys anot apaštalo Pauliaus: pasirodė Dievo malonė, Jis padovanojo mums savo vienatinį Sūnų, kad per Jį mums apreikštų savo meilę. Gimęs Kūdikis kviečia kiekvieną asmeniškai palikti amžinai nesibaigiančius rūpesčius, vargus bei liūdesį ir Jame atrasti taiką, džiaugsmą, gyvenimo prasmę.

Šv. Kalėdų naktis tesugražina mus visus į šventą bendrystę su Dievu ir tegul Jis laimina kiekvieną 2018-ųjų metų dieną!

Pagarbiai

parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kunigai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021