Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienį, 11.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2017 metus

Paskelbta: 2017-12-27

11.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2017 metus

.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021