Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo autorius, žymus Lietuvos architektas, docentas Antanas Algimantas Sprindys (1928 - 2018 m.) (2018-01-30)

Paskelbta: 2018-02-01

2018 m. sausio 30 d., eidamas 89-iuosius metus, mirė ilgametis Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komiteto narys, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo autorius, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio atkūrimo ir buvusių paminklų atstatymo iniciatorius, žymus Lietuvos architektas,  docentas Antanas Algimantas Sprindys.

Algimantas Sprindys gimė 1928 m. vasario 28 d. Šiauliuose. Nuo 1934 m. mokėsi Šiaulių pradžios mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1943 - 1946 m. Mažeikių gimnazijoje ir Viekšnių vidurinėje mokykloje. 1946 m. jis įstojo į Kauno valstybinio universiteto Architektūros fakultetą ir studijas baigė 1952 m. Kauno politechnikos institute.

Nuo 1952 m. architektas darbavosi Kaune, 1976 -1987 m. buvo Kauno m. vyr. architektu.

Dar studijų metais Algimantas pradėjo projektuoti, dirbo pas architektus Kazimierą Šešelgį, Jokūbą Perą, Adolfą Lukošaitį. Jis prisidėjo prie įvairių projektų, užsakymų, nuo kurių gaudavo šiokį tokį atlygį, taip padėdamas pragyventi ir tėvams. Pats Algimantas norėjo tapti būti grafiku, bet tėvai patarė rinktis architektūrą, nes dailininkai mažai uždirba.

Docento A. Sprindžio šeima "architektūriška" - žmona ir du sūnus taip pat architektai.

Architektas A. Sprindys atsiminimuose rašo: „Mūsų laikais buvo kitaip. Viskas labai pajudėjo į priekį, pasikeitė, jau nebedirbama ant lentos, prieš 20 metų nė nebūtum pagalvojęs, kad projektuojama bus taip šiandien – kompiuteriu“.

Vieni iš svarbiausių architekto darbų - istorinio Karo muziejaus sodelio atnaujinimo suplanavimas ir Laisvės paminklo atstatymas (1998-1990). Architektas A. Sprindys gyvai domėdavosi statomu pastatu, dažnai lankydavosi ir stebėdavo darbų eigą. Nors jo projektuotų kai kurių pastatų - Kauno m. universalinės parduotuvės „Merkurijus“, kavinės „Kaukas“, aludės “Rambynas“ šiandien nėra išlikusių, bet jų autoriaus ir mūsų atmintyje šie pastatai yra gyvi.

Architektui mieliausia buvo prisidėti atkuriant Paminklinę Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Į Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komitetą 1993 m. pakviestas architektas  pasižymėjo kuklumu, nuoširdumu, dirbo nepaprastai atsakingai, pasiaukojamai, jausdamas pareigą. 2001 m. baigus Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbus, Algimantas taip pat suprojektavo ir antkapius bazilikos šventoriuje.

2006 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos nutarimu už Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projekto įgyvendinimą architektas buvo apdovanotas padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“.

2018 m. vasario 16 d. švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, į istoriją amžiams bus įrašytas ir garbingas Lietuvos architekto Antano Algimanto Sprindžio vardas.

Atsisveikinimas su Algimantu Antanu Sprindžiu vyks 2018 m. vasario 2 d. nuo 9.00 iki 19.00 val. ir vasario 3 d. nuo 9 iki 12 val. M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.Laidotuvių šv. Mišios aukojamos vasario 3 d., šeštadienį, 12.00 val. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Po šv. Mišių urna su Algimanto  Sprindžio  palaikais  laidojama  Petrašiūnų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie!

                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021