Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. vasario 14 d., trečiadienį, Pelenų diena. Prasideda gavėnia

Paskelbta: 2018-02-06


Pamaldos vyks 7.00, 8.00 ir 10.00 mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. Prisikėlimo bazilikoje.

Šv. Mišių metu tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais. Pelenų dienoje ir penktadieniais gavėnioje privalomas pasninkas.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val.  Kryžiaus kelio apmąstymai.

Kiekvieną gavėnios sekmadienį 7.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir  9.00  val. bazilikoje giedami graudūs verksmai.

Po 18.00 val. šv. Mišių  Švč. Sakramento pagarbinimo procesija.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021