Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gavėnia – kvietimas susitaikinti ir atsiversti

Paskelbta: 2018-02-19

"Gavėnia – kvietimas susitaikinti ir atsiversti. Gavėnia yra atgailos, bet ne gedulo metas. Gavėnia tai džiugus pasiryžimas atsisakyti egoizmo, nusivilkti savo senąjį žmogų ir atnaujinti savyje Krikšto malonę. Švenčiausioji Mergelė Marija mums tepadeda būti ištikimiems Dievo Žodžiui ir nuolatos melstis, kaip Jėzus dykumoje“. (Popiežius Benediktas, 2018-02-19)


Gavėnios metu kiekvieną penktadienį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val. apmąstomas Kryžiaus kelias;

Gavėnios sekmadieniais 7.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir 9.00 Kristaus Prisikėlimo bazilikoje giedami graudūs verksmai;

Po 18.00 val. šv. Mišių einama Švč. Sakramento pagarbinimo procesija.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021