Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 17 - 18 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2018-02-23


Kovo 17 d.

10.00 - 11.00 val. Pokalbiai su parapijos kunigais prie arbatos puodelio (konferencijų salėje).

11.00 - 11.30 val. Konferencija “Kristaus kančia“, pranešėjas mons. V. Grigaravičius.

11.30 - 12.00 val. Diskusijos grupelėse.

12.00 - 12.50 val. Susitaikinimo sakramento šventimas.

13.00 val. Šv. Mišios (bazilikoje)


15.00 -16.00 val. Pokalbiai su parapijos kunigais prie arbatos puodelio.

16.00 - 16.30 val. Konferencija „Aukos didvyriškumas“,  pranešėjas kun. Virgilijus Dudonis.

16.30 - 17.30 val. Diskusijos grupelėse.

17.30 -17.50 val. Susitaikinimo sakramento šventimas.

18.00 val. Šv. Mišios.

Kovo 18 d.

Pamaldos sekmadienio tvarka. Rekolekcijas veda VDU katalikų teol. fakulteto dekanas, diak. doc. dr. Benas Ulevičius.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021