Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 19 d., pirmadienį, 18.00 val. Alfa kursas

Paskelbta: 2018-02-28


Kam skirtas Alfa kursas? Į kursus kviečiami tiek netikintys, abejojantys krikščioniškomis tiesomis, tiek norintys susipažinti su krikščionybe, tiek neseniai įsijungę į Bažnyčią, tiek norintys atnaujinti ar pagilinti tikėjimo pagrindus. Tad kursuose dalyvauti gali tiek tikintieji, tiek nepriklausantys tikinčiųjų bendruomenėms. Čia kiekvienas ras galimybę pasidalinti mintimis, ieškoti atsakymų į pamatinius gyvenimo klausimus, siekti giliau pažinti krikščioniškas tiesas. Be to, kursas yra pritaikytas ir įvairioms amžiaus (paauglių, jaunimo, studentų ar senjorų) bei socialinėms grupėms.

Kiek laiko trunka Alfa kursas? Kursas trunka 10 savaičių po vieną susitikimą per savaitę. Kiekvieno susitikimo metu klausomasi mokymo, kuris arba rodomas video aparatu, arba sakomas gyvai. Po to, prie kavos ar arbatos puodelio, užkandžiaujant sumuštiniais ar sausainiais, dalinamasi apie girdėtą mokymą.

Štai ką liudija Alfa kurso dalyviai:

Alfa kurso dėka pamačiau tai, kad mano krikščionybės suvokimas buvo labai siauras. Supratau, kad krikščionių bendruomenėje yra protingų, gerų, ne tik lankančių bažnyčią, bet ir tobulėjimu besirūpinančių žmonių, ir krikščionybė yra ne tik religija, bet ir mokslas apie visas gyvenimo sritis, kurį reikia rimtai studijuoti. Pabaigoje noriu pasakyti, kad „Alfa“ kurse įgytos žinios ir pasidalinta žmonių patirtis visiškai paneigė mano pesimistines nuostatas apie Bažnyčią, kunigą ir žmones, einančius į Mišias, – tokios nuostatos buvo atsiradusios dėl mano neišmanymo. O dabar kartu su žmona sekmadieniais lankomės bažnyčioje – ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad patys norime ir po Mišių abu jaučiamės pripildyti laimės. Taip pat atradau Šventojo Rašto skaitymo džiaugsmą, ir po truputį pradedu jausti vis stiprėjantį ryšį su Jėzumi. (Darius).

Jei trumpai, tai Alfa - gerai praleistas laikas... O jei plačiau, tai 11 savaičių trunkantys kursai, kurių temos apimančios pagrindinius krikščioniško tikėjimo klausimus, tai tarsi pradžių pradžia, nuo ko reikia pradėti tikėti, į ką gilintis. Susitikimų metu yra klausomasi mokymo, užkandžiaujama, bendraujama bei diskutuojama konkrečia tema. Kiekvienam yra suteikiama galimybė pasisakyti, ką jis galvoja, kam prieštarauja ir kuo tiki. Tai taip pat gera vieta klausti, nes čia nėra nepatogių klausimų. Net ir Alfa kurso ženkliukas vaizduoja žmogų, kuris neša klaustuką - tai žmogus, kuris pateikia klausimą. O nuostabiausia tai, kad čia gali susirasti daug bendraminčių, draugų. Žmonės nori žinoti, nori suprasti, nori gyventi su Dievo palaima, įsitraukti į bendruomenės ir parapijos gyvenimą. Svarbiausia, kad tai erdvė, kurioje stengiamės priimti vienas kitą tokius kokie esame.(Laima)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021