Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 11 d. ,sekmadienį, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Paskelbta: 2018-03-06


Švęsdami Kovo 11-ąją, pasitikrinkime, kokiu keliu einame į laisvę. Ryžkimės šiuo keliu eiti drauge su Dievu ir nebijoti, kad mus nešanti laisvės upė turi krantus. Pats Dievas juos pastatė, nes jei laisvė prarastų krantus, ji būtų ne gyvybę nešanti upė, bet pelkė, bala ar kažkas panašaus.
Jėzaus Kristaus Prisikėlimas yra mūsų vėliava, rodanti kelią, kuriuo turime eiti į laisvę, kurdami savo, savo vaikų ir Lietuvos ateitį. (
"Einantys į laisvę", arkiv. emeritas  S. Tamkevičius SJ ,2015 03 13 d.).

11.00 val. šv. Mišiose iškilmingai švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021