Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 26 d., pirmadienį, „Raudonos šviesos akcija Lietuvoje: Vienijamės su persekiojamais krikščionimis“

Paskelbta: 2018-03-15

Kovo 26-ąją Lietuva vienysis su persekiojamais krikščionimis visame pasaulyje: Vilniuje vyks konferencija, kurioje kalbės persekiojami krikščionys iš Sirijos ir Irako, o vakare Vilniaus Katedros varpinę ir Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką nušvies raudona šviesa.

Krikščionys tapo labiausiai persekiojama religine grupe pasaulyje. Krikščionys be paliovos persekiojami Kinijoje, Indijoje, Egipte, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje, Pakistane, Irake, Sirijoje, Eritrėjoje ir kitose šalyse. Iki IS (Islamo valstybės) teroro Irake gyveno 1,3 mln. krikščionių, dabar liko apie 400 000. Likusieji pabėgo iš šalies, gelbėdamiesi nuo IS genocido. Daug krikščionių atvyko į Europą kaip pabėgėliai. Islamo fundamentalistai sukėlė pabėgėlių krizę, kuri tapo labai rimtu iššūkiu Europos valstybėms.

Kovo 26 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „Krikščionių kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“. Konferenciją rengia LR Seimas, globojant Seimo pirmininko pavaduotojai I. Degutienei, kartu su Europos Parlamento nare L. Andrikiene ir popiežiškuoju fondu „Parama stokojančiai bažnyčiai“, remiant Katalikų bažnyčiai Lietuvoje. Konferencijoje dalyvaus ir liudys krikščionių bendruomenių atstovai iš Sirijos ir Irako.

Tą pačią dieną solidarumo su persekiojamais krikščionimis ženklan Lietuvoje vyks „Raudonos šviesos akcija: Vienijamės su persekiojamais krikščionimis“: Kovo 26-osios vakarą Maldos budėjimas bazilikoje prasidės 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 19.00 val. Šv. Mišios ir persekiojamų krikščionių liudijimai. Kviečiame tikinčiuosius maldai. Nuo 20 val. raudona spalva nušvies Vilniaus arkikatedros varpinę, Trijų kryžių paminklą  bei Kristaus Prisikėlimo baziliką Kaune.

Solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcijos vyksta ir kitose valstybėse: šių metų vasario 24 d. raudona spalva buvo apšviestas Romos koliziejus (oficialios ceremonijos metu ją įžiebė Europos Parlamento pirmininkas A. Tajani), 2017 m. lapkričio 22 d. – Jungtinės Karalystės parlamentas, Vestminsterio abatija ir kiti objektai Londone. NB!

Platinant informaciją apie kovo 26-ąją – solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcijų dieną Lietuvoje, Vilniuje vyksiančią konferenciją ir kitus solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcijos renginius, kviečiame naudoti šiuos žymenis: #CalvaryOfChristians #KrikščioniųKalvarijos.

SVARBI INFORMACIJA: Spaudos konferencija (LR Seimo Spaudos konferencijų salėje ): 9:00 val. – 9:30 val. Konferencija „Krikščionių kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“ LR Seime: 10:00 val. – 14:00 val.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021