Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 19 - 20 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Paskelbta: 2018-03-19

Vyskupų nutarimu toliau tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiemetinės adoracijos intencijos: padėka Dievui už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines, prašant, kad Jis ir toliau laimintų mūsų šalį, bei malda ruošiantis Šventojo Tėvo atvykimui i Lietuva, prašant sėkmės vizitui

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021