Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. kovo 29 d. - balandžio 2 d. DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskelbta: 2018-03-22


Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 07.00 iki 20.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

KOVO 29  D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 10.00 val. Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Eucharistijos įsteigimo paminėjimas. Šiomis Mišiomis prasideda Didysis Velykų tridienis. Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

KOVO 30 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Liturgija skiriama Kristaus Kryžiui pagerbti (šv. Mišios šią dieną neaukojamos). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, homiliją sako diakonas B. Ulevičius.


20.00 val. Kryžiaus kelio procesija iš šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę.

KOVO 31 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo apmąstydama Jo kančią ir mirtį.  20.00 val.  švenčiama VELYKNAKČIO vigilija. Pačioje iškilmingiausioje metų liturgijoje (Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Eucharistijos) budima ir laukiama Kristaus PRISIKĖLIMO ir jis jau švenčiamas.  Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

BALANDŽIO 1 D., VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS.  8.00 val. Šv. Mišios su Velykų procesija (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  ir bažnyčioje),  kitos šv. Mišios 11.00, 12.30 ir 18.00 val.(Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)


BALANDŽIO 2 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021