Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mieli parapijiečiai, palaimingų šv. Velykų !

Paskelbta: 2018-03-30


Viešpats šią dieną mums davė, - džiūgaukim, kelkim linksmybes. Aleliuja!

Prisikėlęs Kristus dovanoja mums viltį amžinajam gyvenimui. Jis kviečia mus džiaugtis kiekviena diena, kiekvienu mums dovanotu žmogumi.

Išgyvenkite šį džiaugsmą, skelbdami pasauliui Tikėjimą, Viltį ir Meilę.

Šv. Velykų džiaugsmas ir Dievo palaima kasdien telydi Jus ir Jūsų artimuosius.


Su meile,

klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir  parapijos kunigai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021