Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. rugsėjo 16 d. , sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2018-09-06
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021