Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. spalio 17 d. 18.00 val. konferencijų salėje Slaugos ir pagalbos mokymai "Gailestingai veik"

Paskelbta: 2018-10-12
Paskaitos tema "Konfliktai ir probleminės situacijos bendraujant su neįgaliu asmeniu". Prelegentas Katerina Žemaitė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021