Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. lapkričio 25 d.,sekmadienį, Šv. Cecilijos - bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėjos pagerbimo šventė parapijoje

Paskelbta: 2018-11-15


11.00 val. šv. Mišiose melsimės už Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus, giesmininkus bei jų vadovus.

Šv. Mišiose giedos jungtinis bazilikos „In Vivo Dei“ ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios chorasĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021