Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2018 m. gruodžio 22-23 d. Advento rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2018-12-12


Rekolekcijos prasidės šeštadienį 18.00 val. šv. Mišiomis. Sekmadienį - 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

Rekolekcijas praves VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr., diakonas Benas Ulevičius.

Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti Susitaikinimo pamaldose.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021