Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. vasario 2 d., šeštadienį, Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Pašvęstojo gyvenimo diena

Paskelbta: 2019-01-25Kviečiami dalyvauti ir dėkoti Dievui už seseris ir brolius vienuolius, melsti naujų pašaukimų į vienuolijas.

Šv. Mišios aukojamos mažojoje bažnyčioje 8.00 ir 9.00 val., bazilikoje 18.00 val.

Pamaldų metu šventinamos žvakės
 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021