Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. vasario 16 d. Malda už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2019-02-04

Vasario 16 d. 10.00 val. Šv. Mišių aukoje dėkosime Viešpačiui už Lietuvos laisvę, prašysime Dievo pagalbos išlaikant šią brangią dovaną mūsų dienomis. Melsimės už mūsų tautą, prisiminsime šeimas, jaunimą ir vaikus.

Šv. Mišių iškilmingai Eucharistijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ.

Gieda  Šv. Cecilijos choras, vadovė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė, vargonininkė  Dalia Jatautaitė.Pasibaigus šv. Mišioms – Kauno moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų eisena į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.

Vasario 16 d. 17.00 val. bazilikoje Mišraus choro “Leliumai” koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vadovas Dainius Druskis.

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 101-sias metines, kviečiame tikinčiuosius į  40 val. Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Adoracijos pradžia vasario 14 d. 18.30 val., pabaiga vasario 16 d. 10.00 val.Numatoma tiesioginė „Marijos radijo" transliacija.


Švč. Sakramento adoracijos koord. – Staselė Raščiuvienė, tel. 8 69825100
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021