Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. kovo 4 d., pirmadienį, švęsime Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmę

Paskelbta: 2019-02-25

Tikinčiuosius kviečiame dalyvauti  Šventojo  garbei surengtose iškilmingose pamaldose mūsų parapijoje. Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadienio  tvarka
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021