Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. kovo 11 d., pirmadienį, 18.00 Šv. Mišios už Lietuvą

Paskelbta: 2019-02-28

Tik Dievo malonės dėka išaušo laisvės rytas mūsų Tėvynėje.

Tad kartu su karaliumi Dovydu tedžiūgauja mūsų širdys ir kartu su visa Kūrinija nusilenkime ir atiduokime deramą šlovę.

Karalius Dovydas kviečia: „Šlovinkit Viešpatį, saule ir mėnuli, šlovinkite jį, visos mirksinčios žvaigždės!

Šlovinkite jį jūs, dangaus aukštybės, ir jūs, vandenys iš dangaus skliauto!” (Ps 148, 3-4).

                (iš mons. V. Grigaravičiaus homilijos, sakytos 2018 m. kovo 11 d.)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021