Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 29 - 30 d. 24 valandos Viešpačiui „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiosios sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Paskelbta: 2019-03-18

Prieš penkerius metus įvesdamas „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją popiežius Pranciškus paragino prie jos prisijungti visas pasaulio vyskupijas, paprašė vyskupų, kad tokios pat pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš ketvirtąjį gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose vyskupijose.

2019 metų Švč. Sakramento adoracija vyksta intencija – melsti Viešpatį naujų pašaukimų į dvasinį luomą.

Pradžia  kovo 29 d. 8.30 val., pabaiga  kovo 30 d. 8.00 val.

Kunigai klausys išpažinčių nuo 7.00 iki 9.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.

Nuoširdžiai kviečiame išgirsti Jėzaus kvietimą: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28). Ateikite ir pakvieskite kartu ateiti savo šeimos narius, artimuosius, bendradarbius, kaimynus.

Pabūkite bent vieną valandą su Kristumi, leiskitės paliečiami Jo širdies begalinės meilės ir gerumo.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021