Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžiojo Velykų tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka (2019 m. balandžio 18 d. - balandžio 22 d.)

Paskelbta: 2019-03-26

Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 07.00 iki 20.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

BALANDŽIO 18 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

BALANDŽIO 19 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

20.00 val. Kryžiaus kelio procesija iš apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos į Santaką. Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, vyskupas Algirdas Jurevičius. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę.

BALANDŽIO 20 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 20.00 val. Velyknakčio pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

BALANDŽIO 21 D., PIRMOJI ŠV.VELYKŲ DIENA. 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir bažnyčioje) 11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

BALANDŽIO 22 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00, 12.30  ir 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021