Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų dėmesiui! Gegužės 26 d., sekmadienį, dėl užsitęsusių 11.00 val. Sumos šv. Mišių, šv. Mišios 12.30 val. nebus aukojamos

Paskelbta: 2019-05-10
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021