Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. birželio 15 d., šeštadienį, 11.00 val. Šv. Mišios už buvusios Kauno radijo gamyklos ir televizorių gamybinio susivienijimo (Bangos) darbuotojus

Paskelbta: 2019-06-04
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021