Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tęsiasi projektas "Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką"

Paskelbta: 2020-03-04

Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo ne tokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.
Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. gegužės mėn. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“ (Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054).
Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija kartu su projekto partneriais - Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija bei Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. balandžio mėn. Projekto tikslas - teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką. Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų.
Paslaugos yra  teikiamos šiems asmenims: asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims; neįgaliesiems; socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos vaikams (nuo 14 m.), benamiams, alkoholiu piktnaudžiaujantis asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.
Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis yra  vykdoma ir intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgyja  darbinius įgūdžius, bet tai pat  tampa aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis yra  sukurtas ilgalaikis rezultatas – asmenys tampa socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; geba  pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuoja bendruomenėje, geba kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais.
Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo. Kauno
Projekte dalijamės su kolegomis gerąja patirtimi, kurią esame sukaupę per eilę metų, siekiame  padėti mūsų bendruomenėje pagalbos ieškančioms šeimoms ir jų nariams. Kristaus Prisikėlimo parapija yra šio projekto partneris.
    
                                                        Projekto  vadovė J. Matikovienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021