Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. rugsėjo 8 d. 11.00 val.šv.Mišiose melsimės už a.a. Vatikano radijo vadovą, mons. Vytautą Kazlauską

Paskelbta: 2019-09-06
2008 metais rugsėjo 29 dieną Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, palaidotas rugsėjo 26-ąją miręs monsinjoras, profesorius, teologijos mokslų daktaras, jubiliatas Vytautas Kazlauskas, ilgametis Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius, labdaros ir paramos projekto „Vaiko tėviškės namai“ įkūrėjas bei puoselėtojas Lietuvoje, kunigiškąją tarnystę savo ilgame 89-erių metų gyvenimo kelyje ištikimai vykdęs 64 metus.>>>
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021