Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienį, 15.00 val. bazilikoje šv. Mišiose melsimės už ilgametį J. Naujalio muzikos gimnazijos direktorių, pianistą, vargonininką Aleksandrą Bogdaną, minint 100-ąsias gimimo metines

Paskelbta: 2019-11-13


Po šv. Mišių A. Bogdano atminimui skambės muzika. Dalyvauja Kauno vyrų choro "Perkūnas". Vadovas (buvęs A.Bogdano mokinys) Romaldas Misiukevičius.

Kviečiame buvusius draugus, kolegas, mokinius, skambant muzikos garsams, mintimis pabūti su šia iškilia asmenybe.

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021