Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienį, Šv. Cecilijos - bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėjos pagerbimo šventė parapijoje

Paskelbta: 2019-11-19

18.00 val. šv. Mišiose melsimės už Kristaus Prisikėlimo parapijos buvusius ir esamus vargonininkus, choristus, giesmininkus bei jų  vadovus
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021