Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. lapkričio 24 d., sekmadienį, Kristaus, Visatos valdovo iškilmė

Paskelbta: 2019-11-19

Išpildžius įprastinęs sąlygas,  bus galima laimėti visuotinius atlaidus


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021