Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU

Paskelbta: 2019-12-05

Gruodžio 24 d., antradienis, Kūčios.
Šv. Mišios aukojamos 7.00, 8.00 ir 22.00 val. – Bernelių šv. Mišios. Giedos Kauno technologijos universiteto akademinis choras "Jaunystė" ir A. Kačanausko muzikos mokyklos grupės "Dangi" ir "Dangiukai" - (vadovė D. Beinarytė)
Gruodžio 25 d. MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS UŽGIMIMO IŠKILMĖ (Šv. Kalėdos).
Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.
Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena.
Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 12.00 ir 18.00 val.
12.00 val. Iškilmingos šv. Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15-ųjų metinių iškilmė. Tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir Marijos radiją.
16.30 val. Mišraus choro"Leliumai" koncertas. Vadovas D. Druskis.
Gruodžio 29 d., sekmadienis, 11.00 val. Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus.
2020 m.
Sausio 1 d., trečiadienis, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ.
Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.
Sausio 6 d., pirmadienis, VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ (Trys Karaliai).
Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021