Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienį, 11.00 val. Taikos ugnis iš Betliejaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2019-12-17


Kaip ir kasmet, artėjant šv. Kalėdoms, Lietuvos skautų organizacijos dėka  Lietuvą  pasiekė Betliejaus taikos ugnis, kuri iš Kristaus Gimimo miesto apkeliauja visą Europą, o per Lenkiją – pasiekia ir mūsų kraštą.

Gruodžio 22 d.  jaunieji skautai   Betliejaus ugnį atneš į Kristaus Prisikėlimo baziliką ir pasidalins  savo troškimu, kad ši ugnis  pasiektų kuo daugiau bendruomenių ir žmonių namų.

Betliejaus taikos ugnies akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo kasdienybėje – veiksmuose, žodžiuose ir santykiuose. Jau daug metų skautai stengiasi kasmet vis geriau siekti šio tikslo, o prie jo prisijungia ir daugiau organizacijų – jaunieji ugniagesiai, ateitininkai, samariečiai, šauliai, Raudonojo Kryžiaus ir Maltos ordino savanoriai, pasauliečiai pranciškonai, parapijų bendruomenės. Kur, kada ir kaip kilo šios akcijos idėja bei kokia buvo Betliejaus taikos ugnies kelionė į Lietuvą, o vėliau – ir joje?
Vieta, kurioje jau daug metų yra uždegamas žibintas, yra būtent ten, kur, kaip manoma, gimė Jėzus Kristus – Gimimo grota – tai urvas, esantis po Betliejaus Kristaus Gimimo bazilika. Tikslią gimimo vietą žymi marmurinėse grindyse esanti 14-kampė žvaigždė, apsupta penkiolikos žibintų, kurie simbolizuoja skirtingas krikščionių bendruomenes. Būtent nuo vieno iš šių niekada neužgęstančių žibintų ir yra pridegama Taikos ugnis, keliausianti po visą pasaulį. Šią Baziliką administruoja katalikų, graikų stačiatikių ir armėnų stačiatikių dvasininkai, tad itin simboliška, kad Taikos ugnis į pasaulį iškeliauja iš ten, kur ekumenizmas yra realybė. (Bernardinai.lt)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021