Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mielieji, džiaugsmingų Šv. Kalėdų !

Paskelbta: 2019-12-23

Šv. Kalėdų naktį užgimęs Kūdikėlis Jėzus pasibels į kiekvieno Jūsų širdį, į Jūsų šeimų duris. Todėl plačiai atverkime Jam visas duris, priimkime Jo malonės dovanas  –  mylėti, aukotis, skleisti gėrį ir džiaugsmą

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021