Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. sausio 15 d. 8.00 val. šv. Mišiose melsimės už a.a. kun. Viktorą Brusoką, minint 5-ąsias metines po mirties

Paskelbta: 2020-01-10
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021