Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. birželio 14 d.,sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišiose minėsime kun. Juozo Gražulio 10-ąsias mirties metines

Paskelbta: 2020-06-02


A†A Kan. Juozas GRAŽULIS 1956 02 21 - 2010 06 14

2010 06 14 d. Kan. Juozas Gražulis iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021