Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienį, 17.30 val. į Kristaus Prisikėlimo baziliką atkeliauja Švč. Mergelės Marijos statula iš Fatimos

Paskelbta: 2020-08-19

 

 Kartu dalyvaus už krikščioniškąsias vertybes susikūrusi bendruomenė. Bus aukojamos šv. Mišios, giedama Švč. Marijos litanija. Vakarinių šv. Mišių metu bus laiminami vaikai, kad Dievas globotų juos per visus mokslo metus. Kviečiame tikinčiuosius kartu su savo vaikais ir anūkais gausiai dalyvauti.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021