Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

VĖLINIŲ VISUOTINIAI ATLAIDAI– visą lapkritį

Paskelbta: 2020-10-24

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotiniuos atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį.

Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse. Dekrete taip pat nurodoma, kad visuotinius atlaidus murusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąlygomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų.

Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų liturgijos Rytmetinę arba Vakarinę, arba Rožinį, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį, arba kitas maldas už mirusius, vienydamiesi su visais tikinčiaisiais, atsiriboję nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas.

Apaštališkosios penitenciarijos dekrete taip pat primenama prieš daugiau kaip šimtą metų – 1915 m. rugpjūčio 15 d. – popiežiaus Benedikto XV paskelbta apaštališkoji konstitucija „Incruentumaltaris”, kuria visi kunigai buvo raginami Vėlinių dieną po tris kartus aukoti Mišias už mirusius.

Ypatingieji atlaidai pandemijos metu. Šia proga galima priminti, kad šiemet pavasarį, kai daugelyje šalių prasidėjo pirmoji pandemijos banga, buvo suteikta galimybė gauti ypatingus visuotinius atlaidus tikintiesiems, sergantiems COVID-19 liga, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, rūpinasi sergančiaisiais.

Kovo mėnesį Apaštališkosios penitenciarijos paskelbtame dekrete buvo nurodyta, kad visuotiniai atlaidai suteikiami ir COVID-19 sergantiems tikintiesiems, kurie gydomi ligoninėse arba karantinuoti savo namuose, komunikacijos priemonių pagalba dvasiškai jungsis į Šventųjų Mišių auką, kalbės Rožinį, apmąstys Kryžiaus kelią arba bent sukalbės Tikėjimo išpažinimą, „Tėve mūsų“ maldą ir maldą į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, aukodami savo išmėginimus Dievu tikėjimo ir artimo meilės broliams dvasioje, ir, kai tik bus įmanoma, atliks išpažintį ir priims Komuniją bei melsis Šventojo Tėvo intencija.

Atlaidus gali gauti ir medicinos darbuotojai bei visiems, kurie, sekdami Gerojo samariečio pavyzdžiu, rizikuodami užsikrėsti, slaugo sergančiuosius pagal dieviškojo Išganytojo žodžius: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13).

                                                                        Parapijos klebonas mons.  V. Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021