Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mieli parapijiečiai, kviečiame į tikėjimo pažinimo kelionę parapijoje "Ateikite ir pamatysite"

Paskelbta: 2020-11-11


Į šią pažinimo kelionę Jus kviečia:

Jaunų šeimų ratelis – pirmą ir trečią mėn. sekmadienį nuo 11.00 val. šeimų k., bazilikoje

Parapijos jaunimas – ketvirtadieniais nuo 17.00 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g, 4

Parapijos šeimų bendruomenė – pirmadieniais nuo 18.00 val. bazilikoje, III a.

Adoruotojų prie Švč. Sakramento grupė – darbo dienomis nuo 8.30 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g. 4

Biblijos studija ir Šv. Rašto skaitovų grupė – 2 kartus per mėnesį , ketvirtadieniais, nuo 17.30 val. konferencijų salėje

Gyvojo Rožinio grupė–1 k. per mėnesį nuo 15.00 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g.4

Šiluvos Švč. M. Marijos draugija– 1 kartą per mėnesį nuo 16.30 val. raštinėje, vėliau vakarais Rožinio malda bazilikoje

Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“– trečiadieniais nuo 13.00 val. konferencijų salėje

Užsiėmimai vaikams besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją – sekmadieniais nuo 9.15 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g.4

Alfa kursai, vaikų besirengiančių priimti Pirmąją šv. Komuniją, tėveliams – sekmadieniais nuo 9.15 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g.4

Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą – ketvirtadieniais nuo 18.30 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g.4

Jaunavedžių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui – antradieniais ir penktadieniais nuo 18.00 val. IIa., bazilikoje.

Šv.Damijono maldos grupelė – pirmadieniais nuo 17.00 val. mažojoje bažnyčioje, Aukštaičių g.4

Caritas ir pagalbos namuose tarnyba – paskutinį mėnesio ketvirtadienį nuo 15.00 val. parapijos namuose, Aukštaičių g. 6

Parapijos tikybos mokytojai – 1 kartą per mėnesį nuo 15.30 val. parapijos raštinėje

Sumos choras „In Vivo Dei“ – antradieniais nuo 18.40 val. konferencijų salėje ir sekmadieniais nuo 10.00 val. bazilikoje

„Prisikėlimo“ choras sekmadieniais nuo 9.30 val. bazilikoje

Mišrus choras ,,Glioria Dei“– trečiadieniais nuo 18.30 val. konferencijų salėje ir sekmadieniais nuo 16 val. bazilikoje

Kamerinis ansamblis „Pastoralės giesmė“, trečiadieniais nuo 18.00 val. II a., bazilikoje 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021