Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. lapkričio 15 d., sekmadienį, bus minima Vargstančiųjų diena parapijoje

Paskelbta: 2020-11-13


Šia proga bus aukojamos Sumos Šv. Mišios, parapijoje vykdomus gailestingumo darbus tikintieji galės paremti įsigydami parapijos savanorių pagamintų rožinių.

Primename, kad parapijoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, kurios darbuotojai ir savanoriai lanko sergančius ir negalinčius savimi apsitarnauti asmenis jų namuose, kiekvieną dieną skurdžiau gyvenantys yra maitinami Sriubos valgykloje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021