Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. vasario 14–16 d. 40 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija su „Marijos radiju“ iš mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios

Paskelbta: 2021-02-14


Švč. Sakramento adoracijos maldoje dėkosime Dievui už Lietuvos laisvę. Prašysime Jo pagalbos išlaikyti šią brangią dovaną. Melsimės už mūsų tautą, šeimas, jaunimą ir vaikus.

Marijos radijas transliuos:
Vasario 14 d. – naktinę adoraciją, kuri prasidės 18 val. šv. Mišiomis iki 15 d. 8 val. ryto.
Vasario 15 d. – naktinę adoraciją, kuri prasidės 22 val. ir tęsis iki 16 d. 8 val. ryto.
Vasario 16 d. – 10 val. iškilmingas šv. Mišias iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021