Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų žiniai!

Paskelbta: 2021-04-26


Mieli tikintieji, netekus  Jūsų artimo žmogaus, laidotuvių dienoje,  yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą arba  urną. 

Jums patogiu laiku aukojamos šv. Mišios už velionį.

Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas ar  pelenai.

Tereikia Jums užeiti į raštinę ir viską suderinti su kunigu.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021