Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pirmosios šv. Komunijos iškilmė parapijoje vyks:

Paskelbta: 2021-05-10

Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“(Popiežius Pranciškus)

Gegužės 29 d., šeštadienį, 18.00 val. IV grupė
Gegužės 30 d., sekmadienį, 18.00 val. V grupė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021