Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021m. birželio 6 d., sekmadienį, - Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Paskelbta: 2021-05-31

„Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“ (Lk 22, 19–20).


Po 11.00 val.  šv. Mišių - Devintinių Eucharistinė procesija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021