Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. birželio 6 d. - Tėvo diena

Paskelbta: 2021-05-31
 

Mieli tėveliai, Kristus kviečia mus bendrystei vienus su kitais. Mažiausia tos bendrystės ląstelė yra šeima, kurios aukščiausias autoritetas – tėvas.

Šiandien Bažnyčia kviečia mus dėkoti Dievui už tėvystės dovaną. Tėvo pašaukimas yra suteikti savo vaikui, ypač sūnui, tapatumą būti jam autoritetu. Jei tėvas nesugeba būti autoritetu savo vaikams, jei jiems, ypač berniukui, trūksta tėviškos meilės, iškyla pavojus, kad berniukas praras daugelį vyriškų sugebėjimų: iniciatyvumą, veiklumą, analizavimą, globojimą, kovą ir daugelį kitų savybių. Tėvystė yra malonė ir dovana, amžino Dievo vaisingumo slėpinio reiškėja.

Tik žinodami, kad Dievo slėpinys yra tėviškumo šaltinis, mes galime į žmogų kreiptis „tėve“. Toks kreipinys įpareigoja žemiškąjį tėvą siekti tobulumo kaip dangaus Tėvas.

Tėvystė, priimta ne kaip teisė, o kaip Dievo dovana ar pašaukimas, padeda šalia esančiam asmeniui – vaikui – visapusiškai bręsti.

Sveikindamas Tėvo dienos proga linkiu visiems tėveliams būti tokiems, kad per jų gyvenimo pavyzdį vaikai galėtų suprasti, kodėl prasmingiausias Dievo vardas yra Tėvas!

                                        Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021