Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. birželio 13 d., sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišiose minėsime kun. kan. Juozo Gražulio 11-ąsias mirties metines.

Paskelbta: 2021-06-042010 06 14 d. Kan. Juozas Gražulis iškeliavo į Viešpaties namus. Jis ilsisi Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021