Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. birželio 11 d., penktadienį, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena

Paskelbta: 2021-06-07

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,
Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina.
Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi,
Tu sielą nelaimingą paguodi, gaivini.
                                              (J.Jokūbonis)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021