Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

TĖVELIŲ IR VAIKUČIŲ DĖMESIUI !

Paskelbta: 2021-06-14

Mieli ir brangūs vaikai bei Jūsų tėveliai!

Primename ir  kviečiame  vaikučius (nuo 10 iki 14 metų) pamąstyti apie Atgailos (Susitaikymo) bei Eucharistijos sakramentus.

Rugsėjo mėnesį, kaip ir kiekvienais metais, katechetai pradės ruošti vaikus Pirmajai išpažinčiai ir  Šv. Komunijai. Jau nuo liepos 1 d. prasidėjo vaikų registracija, kuri tęsis iki rugsėjo 10 dienos, pildyti anketą >>>(nuoroda)

Pirmasis susitikimas įvyks rugsėjo 12 dieną, sekmadienį, 16.30 val. konferencijų salėje.

Mieli tėveliai, maloniai kviečiame Jūs pasirūpinti savo vaikučių dvasiniu gyvenimu, padėti jiems apsispręsti žengti pirmuosius žingsnius link Kristaus ir pasiryžti pirmųjų sakramentų priėmimui.

Jūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir tikybos mokytojai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021